Welkom bij CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging van en voor onteigeningsspecialisten die het onteigeningscontentieux bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.

CROW bestudeert tevens alle juridische en technische aspecten van vastgoed.

Ons doel bereiken wij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Uw goed wordt met onteigening bedreigd of wordt effectief onteigend of u bent een onteigenend organisme en zoekt informatie met betrekking tot het onteigeningsgegeven? U heeft als onteigenaar of als eigenaar meestal méér rechten en plichten dan u meent. De CROW kan u hierbij mogelijk veel nuttige informatie en advies* verstrekken.

* de informatie en adviezen worden door de leden individueel ten persoonlijke titel en voor eigen rekening gegeven.

Volgend Colloquim:
~ Het onteigeningsrecht: 
geprangd tussen burgerlijk en administratief recht ~

Vrijdag 18 oktober 2024
Locatie: Alden Biesen - Bilzen