Advies en Lidmaatschap


CROW is geen commerciële, maar wel een wetenschappelijke organisatie. De vereniging op zich levert geen adviezen.

De leden van CROW zijn alleen specialisten in de onteigeningsproblematiek. Zowel de onteigenende instanties als de (met onteigening bedreigde) eigenaar kunnen om raad terecht bij de individuele leden. Hun professionele activiteiten zijn vanzelfsprekend niet gratis. Om de voorwaarden van hun tussenkomst(en) te vernemen, is het best rechtstreeks met hun contact op te nemen.

Omwille van de regelgeving omtrent de privacy kan de ledenlijst niet publiek gemaakt worden. Voor meer informatie in dit verband kan u terecht op 012/23.65.89 of via info@crow.be.