Colloquium 2023

 

 

 

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING: actuele discussiepunten

 

Toelichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze studiedag behandelt een aantal onderwerpen waarmee de onteigeningsrechter, de onteigenaar, de onteigende, de advocaat en/of de technisch raadsman sneller dan doorgaans gedacht mee te maken krijgt: moet de onteigende het bewijs leveren van de schade die hij lijdt? Wat als (een gedeelte) van het onteigende goed niet vergund is? Heeft een eerder verkregen planschade of betaalde planbatenvergoeding effect op de onteigeningsvergoeding? Kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor een waardevermindering waarmee het eigendom al vóór de onteigening werd belast? En moet de onteigenaar opdraaien voor de kosten van de juridische en technische bijstand van de onteigende? Wat is ten slotte het fiscale lot van de uitbetaalde vergoeding?

 

De sprekers zullen deze vragen niet alleen van een stevig theoretisch kader voorzien, maar ook en vooral de thema’s belichten vanuit de praktische problemen die rijzen bij onderhandelingen in der minne, voorafgaand aan de onteigening, of bij gerechtelijke onteigening.
 

Zoals steeds gaat dit CROW colloquium door in het prachtige kader van de Landcommanderij Alden Biesen.

 

 

Programma

 

08.00 - 09.00u:  Onthaal met licht ontbijt

09.00 - 09.15u:   Verwelkoming en inleiding: dagvoorzitter prof. dr. Steven Lierman

09.15 - 10.00u:   Dr. Thomas Leys, referendaris Grondwettelijk Hof:

                                De grondwettelijke en verdragsrechtelijke context van de                                                              onteigeningsvergoeding.

10.00 - 11.45u:   drs. Estelle De Block, KU Leuven Centre for Public Law:

                                Bewijslast en -risico bij onteigening en het vaststellen van de                                                        onteigeningsvergoeding.

10.45 - 11.00u:   Koffiepauze

11.00 - 11.45u:   mr. Wouter Rubens, advocaat GD&A-advocaten:

                                Vermoeden van vergunning of niet-vergund tot bewijs van het                                                       tegendeel: de onteigening van constructies.

11.45 - 12.30u:   mr. Bart Lartel, advocaat Eubelius: 

                                Onteigeningsvergoeding en samenloop van planschade & planbaten en                                      de meer- en waardeverminderingsvergoeding ten gevolge van een                                              rooilijn.

12.30 - 14.00u:   Lunch

14.00 - 14.45u:   mr. Sven Sobrie, advocaat Omega Law

                                 De verhaalbaarheid van de kosten in onteigeningszaken in het licht van                                        de (recente) rechtspraak.

14.45 - 15.30u:   mr. Koen Van Den Wyngaert, advocaat Schuermans Advocaten

                                 Voorafgaande eigendomsbeperkingen van overheidswege:                                                            schaduwschade of onteigening?

15.30 - 15.45u:   Koffiepauze

15.45 - 16.30u:   prof. Joke Vanden Branden, Elegis Advocaten &

                            mr. John Toury, advocaat Mols-Toury Advocaten

                                 Fiscaliteit van de onteigeningsvergoeding.

16.30 :                  Vragenronde en slotwoord dagvoorzitter Prof. Dr. Steven Lierman

 

 

Folder

 

Via volgende link kunt u de folder downloaden: