Colloquium 2024

 

 

 

Het onteigeningsrecht: geprangd tussen burgerlijk en adminstratief recht

 

Het onteigeningsrecht blijft in constante evolutie. Maar dat geldt ook voor de wetgeving en de rechtspraak in de belendende percelen, zoals het goederenrecht, het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Dit jaar focust CROW op de manier waarop die evoluties ook het onteigeningsrecht beïnvloeden.
Op wetgevend vlak raakt de hercodificatie van het goederenrecht onder meer aan het eigendomsbegrip zelf en dus onvermijdelijk ook aan de fundamenten van het onteigeningsrecht. Het hervormde verbintenissen-recht opent bijkomende mogelijkheden inzake minnelijke onteigening.
Evoluties in de rechtspraak kunnen de proces-waarborgen van de onteigende ten goede komen en de evidente machts- en kenniskloof tussen overheid en burger verkleinen. Zo onderschreef de Raad van State recent een stelling die CROW al jaren poneert, namelijk dat ook de onteigende toegang moet hebben tot het bestand van vergelijkingspunten om de billijkheid van de aangeboden onteigeningsvergoeding te kunnen be-oordelen. Welke andere verrassingen zou de open-baarheid van bestuur nog voor de onteigende in petto hebben? Ook de rechtspraak inzake bevoegdheids-delegaties en de rechtspraak inzake omgevings-vergunningen staan niet stil en verdienen een analyse vanuit een onteigeningsrechtelijke perspectief. Hetzelfde geldt voor de rechtspraak inzake het voorafgaandelijke karakter van de onteigenings-vergoeding.
Met trots kunnen we aankondigen dat we opnieuw een select kransje van sprekers bereid hebben gevonden om hierbij voor opheldering te zorgen.
Zoals steeds gaat dit CROW colloquium door in het prachtige kader van de Landcommanderij Alden Biesen.

 

 

Programma

 

08.00 - 09.00u:  Onthaal met licht ontbijt

09.00 - 09.15u:   Verwelkoming en inleiding: dagvoorzitter Eddy Storms

09.15 - 10.00u:   Prof. Dr. Vincent Sagaert, KU Leuven:

                                Onteigening en het nieuwe goederenrecht

10.00 - 11.45u:   Prof. Dr. Steven Van Garsse en Prof. Dr. Marie Decock (beiden UHasselt):

                                Delegatie van onteigeningsbevoegdheid en bevoegdheidsverschuiving

10.45 - 11.00u:   Koffiepauze

11.00 - 11.45u:   Prof. Dr. Nicolas Van Damme, UCLouvain - Saint-Louis:

                                Onderhandelen in onteigening in het kader van het nieuwe                                                            verbintenissenrecht

11.45 - 12.30u:   Prof. Dr. Aube Wirtgen, VUB: 

                                Openbaarheid van bestuur bij onteigening.

12.30 - 14.00u:   Lunch

14.00 - 14.45u:   dhr. Kurt Creyf, Vrederechter Brugge III

                                 Het voorafgaand karakter van de onteigeningsvergoeding

14.45 - 15.30u:   dhr. Matthias Valkeniers, referendaties RvVB

                                 De onteigeningsrechtspraak van de RvVB

15.30 - 15.45u:   Koffiepauze

15.45 - 16.30u:   Mr. Anouck Vanermen, Equator Advocaten

                                 Een kritische blik op de onteigeningsrechtspraak van de RvVB

16.30 :                  Vragenronde en slotwoord dagvoorzitter Eddy Storms

 

 

Folder

 

Via volgende link kunt u de folder downloaden: