Wettelijke bepalingen


Aansprakelijkheid
 

Geen garanties of verklaringen

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door CROW vzw ©. Alle rechten voorbehouden.
De teksten, foto's, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, databases en de wijze waarop deze op de website van CROW vzw worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internet sites van CROW vzw bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

De informatie op deze internet site wordt door CROW vzw verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Ondanks de zorg en de waakzaamheid waarmee de site wordt beheerd, kunnen fouten in de verstrekte informatie sluipen. De door het Internet gebruikte technologieën maken dat de voor de internetgebruiker zichtbare informatie niet noodzakelijk dezelfde is op een gegeven moment als de op hetzelfde moment door CROW vzw verspreide informatie.

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van CROW vzw kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door CROW vzw en CROW vzwz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van CROW vzw met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. CROW vzw kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

 

 

Privacy en Cookiebeleid
 

Crow is trouw aan haar leden en hun recht op privacy.

Wij garanderen dat alle informatie die wij via deze homepage (www.crow.be)  verzamelen, niet verhandeld, verkocht of doorgegeven zal worden aan iemand buiten onze organisatie. Alhoewel we geen gebruik maken van cookies om informatie over de bezoekers van deze site te verzamelen, erkennen wij dat deze homepage werd ontwikkeld met software die de demografische informatie voor de analyse van trends opslaat. Deze informatie kan het aantal bezoekers, tijdstip van bezoek en internet-adressen (IP) van de bezoekers bevatten. We verzekeren u dat dit soort informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, en dat zij zonder toestemming niet zal worden vrijgegeven.

Ook zal alle andere persoonlijke informatie die u ons toestuurt (zoals uw naam, telefoon nr, fax nummer, organisatie, adres en commentaar, enz.), hetzij via e-mail of via on-line verzending, nooit met anderen gedeeld worden.  U heeft ten alle tijden inzicht in de door ons opgeslagen informatie en het recht deze laten aan te passen of verwijderen.

Opmerking, wij nemen alleen verantwoordelijkheid voor onze eigen privacy regels en hebben geen enkele relatie met de privacy policy van organisaties waarnaar we verwijzen op onze homepage. We raden u echter aan om de privacy garanties van deze organisaties te bestuderen en u ervan te vergewissen dat ze uw privacy voldoende beschermen.

Bedankt voor de tijd die u besteedt om onze homepage te bezoeken en de privacy richtlijnen te bestuderen.