Publicaties

 

NIEUWE PUBLICATIES

 

"Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet"

Editors: Robert Palmans, Jan Ghysels en Reiner Tijs

 

"Klimaatmaatregelen en vergoedingsmodaliteiten" (verschijnt binnenkort)

Editors: Robert Palmans, Jan Ghysels en Willem Verrijdt

 

Eerder verschenen