Voorbije Colloquia19 oktober 2005 - Onteigeningen: de voorafgaande fase

27 oktober 2006 - Onteigeningen: de onteigeningsprocedure

23 maart 2007 - Verticale eigendomsinneming: erfdienstbaarheid of onteigening?

20 december 2007 - De onteigeningsvergoeding

6 juni 2008 lunchdebat -  Nieuwe onteigeningswetgeving?

17 oktober 2008 - Het statuut van de onteigeningsvergoeding

11 december 2009 - Onteigeningen: bedrijfsschade

25 mei 2010 i.s.m. VVSG - Grondverwerving door lokale besturen

22 oktober 2010 - Onteigening: actuele thema's 2010

21 oktober 2011 - Onteigening: erfdienstbaarheden van openbaar nut

19 oktober 2012 - Voorkooprechten: Koop of onteigening?

18 oktober 2013 - Afpaling, Bezits- & Eigendomsvordering

17 oktober 2014 - Onteigeningen in Vlaanderen na 2014

16 oktober 2015 - Vastgoed en zijn gebruiksbeperkingen in het algemeen belang

21 oktober 2016 - Het Kadaster

20 oktober 2017 - Planschade en Planbaten

19 oktober 2018 - Openbaar domein

25 oktober 2019 - Niet-vergunde constructies, overdracht en vestiging van zakelijke
                                rechten, tussen gedogen en regulariseren

06 februari 2020 i.s.m. KU Leuven Centre for Public Law - Gemeentewegen

23 oktober 2020 - Erfgoed & eigendomsbescherming

22 oktober 2021 - Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet

21 oktober 2022 - Klimaatregelen en vergoedingsmodaliteiten