Get Adobe Flash player

Toelichting

Klimaatregelen en Vergoedingsmodaliteiten.

   Afbeelding1

 

Deze studiedag behandelt een aantal onderwerpen waarmee de onteigeningsrechter, de onteigenaar, de onteigende, de advocaat en/of de technisch raadsman sneller dan doorgaans gedacht mee te maken krijgt: moet de onteigende het bewijs leveren van de schade die hij lijdt? Wat als (een gedeelte) van het onteigende goed niet vergund is? Heeft een eerder verkregen planschade of betaalde planbatenvergoeding effect op de onteigeningsvergoeding? Kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor een waardevermindering waarmee het eigendom al vóór de onteigening werd belast? En moet de onteigenaar opdraaien voor de kosten van de juridische en technische bijstand van de onteigende? Wat is ten slotte het fiscale lot van de uitbetaalde vergoeding?

 

De sprekers zullen deze vragen niet alleen van een stevig theoretisch kader voorzien, maar ook en vooral de thema’s belichten vanuit de praktische problemen die rijzen bij onderhandelingen in der minne, voorafgaand aan de onteigening, of bij gerechtelijke onteigening.

 

Zoals steeds gaat dit CROW colloquium door in het prachtige kader van de Landcommanderij Alden Biesen.

© cartoon: Can Stock Photo / jamie_c